LECTIA 17 - Imprimarea documentelor

1) Examinarea documentului înaintea imprimării;
2) Folosirea opţiunilor de imprimare;
 
1) Examinarea documentului înaintea imprimării;
Înainte de a imprima un document, acesta ar trebui examinat. Examinarea înaintea imprimării permite găsirea problemelor legate de aşezarea în pagină a textului şi a obiectelor inserate.
Procedăm astfel: Office Button (1) +  Print (2) + Print Preview (3)

eLearning

Pentru a ieși din Print Preview apăsăm butonul Close Print Preview (2)

eLearning

2) Folosirea opțiunilor de imprimare;
Opţiunile pentru imprimare se stabilesc în caseta de dialog Imprimare (Print) care apare dacă se alegem Office Button(1) + Print (2) + Print (3)

eLearning

În fereastra Print se stabilesc:
- numele imprimantei din lista Nume (Name); (1)
- paginile ce se vor imprima, în zona Interval de pagini (Page range), selectând una din variantele: toate paginile  (All), Pagina curentă (Current page), anumite pagini - în caseta Pagini (Pages) (2)
- tipărirea paginilor pare (Even pages) sau impare (Odd pages) se alege din lista Imprimare (Print); (4)
- numărul de copii (exemplare) în caseta Number of copies; (3)

eLearning