Cuprins - Curs online - Word 2007

1) Prezentarea aplicaţiei;
2) Modalităţi de deschidere si închidere a aplicaţiei;
3) Deschiderea unui document existent;
4) Crearea unui document nou;
5) Salvarea documentului;
6) Folosirea opțiunii Salvare ca ….
 
1) Setarea paginii unui document: margini, orientare pagină, dimensiune pagină;
2) Editarea unui text;
3) Folosirea funcției „Anulare tastare”;
4) Selectarea informațiilor folosind tastatura și mouse-ul;
5) Folosirea comenzilor: copiere, lipire, decupare.
 
1) Folosirea diferitelor dimensiuni ale caracterelor pentru textul introdus;
2) Schimbarea tipului caracterelor pentru secţiuni diferite ale documentului.
 
1) Folosirea stilurilor: bold, italic, subliniere;
2) Scrierea textului cu diferite culori;
3) Evidențierea textului.
 
1) Alinierea textului la stânga, dreapta, centru, stânga-dreapta;
2) Indentarea paragrafelor;
3) Spațierea rândurilor unui paragraf.
 
1) Liste cu marcatori, liste numerotate;
2) Scrierea pe coloane.
 
 
 
 
1) Inserarea imaginilor într-un document Word;
2) Formtări asupra imaginilor: încadrare, redimensionare, chenare.
 
1) Introducerea formelor: linii, săgeți, dreptunghi, ovale ...;
2) Text decorativ Wordart;
3) Imagini miniaturi.
 
1) Adăugarea unui chenar paginii;
2) Realizarea unei diplome.
 
1) Numerotarea paginilor unui document;
2) Introducerea antetului și a notelor de subsol.
 
1) Crearea unui tabel;
2) Introducerea şi editarea informaţiilor într-un tabel;
3) Selectarea rândurilor, coloanelor, celulelor şi a întregului tabel;
4) Inserarea, ştergerea rândurilor şi a coloanelor.
 
1) Modificarea lăţimii coloanei şi înălţimii rândului;
2) Modificarea chenarului;
3) Adăugarea unei umbriri (culoare de fond) celulelor;
4) Îmbinarea și șcindarea celulelor.
 
 
1) Examinarea documentului înaintea imprimării;
2) Folosirea opţiunilor de imprimare.