LECTIA 2 - Operatii de baza in documente

1) Setarea paginii unui document: margini, orientare pagină, dimensiune pagină;
2) Editarea unui text;
3) Folosirea funcției „Anulare tastare”;
4) Selectarea informațiilor folosind tastatura și mouse-ul;
5) Folosirea comenzilor: copiere, lipire, decupare;
 
1) Setarea paginii unui document: margini, orientare pagină, dimensiune pagină;
Înainte de a edita documentul trebuie să setăm pagina.
Procedăm astfel: Fila Page Layout (1) + Grupul Page Setup + Butonul Margins (2)
Se inițializează: Marginile (sus, jos, stânga, dreapta) – zona hârtiei pe care nu se scrie (zona albă);
De cele mai multe ori aceste sunt Normal (2,54 cm sus, jos, stânga, dreapta) (3)
Pentru dimensiuni particulare alegem Custom Margins (4)

eLearning

Custom Margins

eLearning

Dimensiunea hârtiei. 
Hârtia folosită de noi este coala A4, 210mm pe 297 mm. (3)
Atenţie! Dacă lăsăm coala Letter sau 8x11.5 inch, tipărirea nu se va efectua pe toata pagina. În partea de jos a acesteia va exista o parte netipărită.
Procedăm astfel: Fila Page Layout (1) + Grupul Page Setup + Size (2) + Alegem coala

eLearning

Orientarea poate fi: tip portret, tip vedere.
Tip portret este pagina obișnuită, tip vedere sunt diplomele spre exemplu.
Procedăm astfel: Fila Page Layout (1) + Grupul Page Setup + Orientation (2) + Alegem orientarea (3)

eLearning

2) Editarea unui text;
Introducerea textului în document se poate realiza prin: tastare, copiere, mutare, etc.. 
Prin tastare, textul apare în locul în care se află cursorul de inserare text (liniuţa pulsatoare).
Rândurile de text curg automat pe măsură ce tastaţi textul, nefiind necesară acţionarea tastei Enter la capăt de rând. Ele sunt reajustate automat dacă redimensionaţi pagina, modificaţi marginile sau schimbaţi dimensiunea fontului. 
Prin apăsarea tastei Enter se creează un nou paragraf. Paragraful reprezintă textul introdus între două apăsări ale tastei Enter. Word-ul tratează fiecare paragraf ca o entitate separată, având informaţii proprii de formatare.

3) Folosirea funcției "Anulare tastare";
În cazul în care am tastat un text greşit, sau am dat o comandă greşită avem posibilitatea să anulăm aceste acţiuni prin comanda Anulare (Undo). (1)
Comanda Refacere (Redo) inversează acţiunea comenzii pentru anulare, adică anulează ultima Anulare, sau ultimele Anulări.  (2)

eLearning

4) Selectarea informaţiilor folosind tastatura și mouse-ul;
Înainte de a muta, copia, formata sau de a efectua alte operaţii cu un text acesta trebuie mai întâi selectat. 
Selectarea textului în Word se realizează făcând clic cu mouse-ul la o extremitate a textului care se doreşte a fi în selecţie şi apoi glisând mouse-ul până la cealaltă extremitate a textului. 
De asemenea, putem selecta zone de text poziţionând cursorul text la începutul zonei respective şi apăsând tasta Shift împreună cu tastele cu săgeţi în sensul selecţiei. 
Un cuvânt se selectează dacă se execută dublu-clic pe cuvântul respectiv. 
O propoziţie se selectează prin Ctrl+clic oriunde în interiorul propoziţiei. 
Selectarea unui rând se realizează mutând cursorul mouse-ului pe marginea din stânga a rândului (săgeata mausului îşi schimbă direcţia spre dreapta ), apoi se execută clic. 
Un paragraf se poate selecta executând triplu clic în interiorul lui sau dublu clic în stânga lui.

5) Folosirea comenzilor: copiere, lipire, decupare;
Copierea și lipirea textului se realizează parcurgând paşii:
a) Se selectează textul dorit; (2)
b) Se alege fila Home (1) + grupul Clipboard + Copiere (Copy ) sau se apasă Ctrl + C. (3)
c) Se plasează cursorul de inserare la destinaţie (clic cu mausul). 
d) Se alege fila Home (1) + grupul Clipboard + Lipire (Paste) sau se apasă Ctrl + V. (4)
 
Decuparea, Cut, copiază textul precum Copy dar îl si șterge din sursă. 
Cut=Copy+Delete

eLearning